top of page

Acerca de

su filteri,su filtiri,su filtri

Reverse Osmosis

Əks osmos sistemi

Su – çox zərif və hətda unikal bir təbii sərvətdir

Əks Osmos Sistemi suyun təzyiq vasitəsi ilə membrannan keçirilməsi nəticəsində iki hissəyə ayırır.Membrandan keçən hissə təmiz sudur.Membrandan keçə bilməyən çirkli, həll olunmuş duzlar və mikro hissəciklər suyun tərkibindən ayrılaraq kənarlaşdırılır.

Əks osmos sistemindən dünyada Qida, KəndTtəsərrüüfatı,Sənaye,Tibb sahəsində geniş istifadə olunur.Əks Osmos Sistemi suyun 0.0001 mikrona qədər təmizləmə gücünə malikdir.Bu sistem ilə Dəniz,Çay,Quyu,Kanal sularını içməli su səviyyəsinə qədər təmizləmək mümkündür.

Sular Müxtəlif olduğu üçün , Osmos sistemləri həmişə müxtəlif ölşülərdə və müxtəlif Dizaynlarda olur . Bu sistemin yığılmasını biz sizə təhvil verilməmişdən öncə göstərəcəyik

Gəlin Birlikdə Çalışaq

Əlaqə saxlayın ki, birlikdə işə başlayaq

  • Facebook
  • Instagram
su filteri,su filtiri,su filtri
su filteri,su filtiri,su filtri
su filteri,su filtiri,su filtri
su filteri,su filtiri,su filtri
su filteri,su filtiri,su filtri
bottom of page