top of page

Dəmir-Beton Konstruksiyalı Çirkap Su Təmizləmə Sistemi

Çirkab sularının təmizlənməsinə təmizləmə üzrə kompleks tədbirlər aiddir. Belə təmizləmədən sonra alınan təmizlənmiş çirkab suları su hovuzlarına zərarsiz surətdə atıla bilər. Məişət çirkab sularının təmizlənməsi xüsusi təmizləmə qurğularında həyata keçirilir. Çirkap sular texniki məqsədlərə tam yararlı səviyyəyə çatdırılır.

Təmizləmə prosesi mərhələləri:

Kanalzasiya suyu 7 mərhələli təmizləmədən keçdikdən sonra tam təmizlənmiş hala gətirilir.

Təmizlənmiş su xlor ilə dezinfeksiya edildikdən sonra ikinci istifadəyə yararlı olur.

  • Tullantı hissələr quru şəkildə toplanaraq xüsusi avtomatik mexanizm ilə sxılır. Sıxılmış il gübrə kimi istifadə oluna bilər.

  • Tel: 051-777-55 55


Comments


bottom of page