top of page

Mətbəx Su Filtrləri

Əks osmos sistemi suyu təmizləyərək tam içməli su səviyəsinə çatdırır. Su bir neçə mərhələri təmizləmə kartriclər vasitəsi ilə süzülərkən mexaniki hissəclərdən, zərərli kimyavi maddələrən, codluluq verən və ərp yaradan duzlardan azad olur.

1-ci mərhələ – Pambıq kartric vasitəsilə suyun tərkibində olan qum, pas və gil kənarlaşdırılır. 2-ci mərhələ – Karbon filtri vasitəsilə xlor və onun birləşmələri sudan çıxarılır. 3-cü mərhələ – Yüksək sıxlıqlı aktivləşdirilmiş karbon kartrici suyun tərkibindəki kiçik hissəcikləri təmizləyir. 4-cü mərhələ – Membran vasitəsilə su süzülərkən codluğ, ağır metallar, duzlar, virus və bakteriyalardan azad olunur. 5-ci mərhələ – Su kakos qabığı kömüründən hazırlanmış kartricdən süzülərkən dadı və qoxusu yaxşılaşdırılır. 6-cı mərhələ – Mineralizator kartrici vasitəsilə su faydalı minerallarla zənginləşir və xoş bir dada və qoxuya malik olur. 7-ci mərhələ – Gümüş k

ömür suda ola biləcək bakteriaları məhv edir və suyu dadlandırır

Su təmizlənərək çəndə toplanır və istifadə zamanı filtrin özünə məxsus olan krana ötürülür

Su İstifadə edildikdə, filtr avtomatik işə düşür və çəni tam doldurarağ hər zaman istifadə üçün hazır saxlayır.


27 views0 comments

Comments


bottom of page