top of page

Mexaniki Su Təmizləmə Sistemi 10×35 Filtr Çəni ilə

Suyun mexaniki təmizlənməsi filtri müxtəlif böyük mexaniki hissəciklərin kobud (ilkin) təmizlənməsi

üçün istifadə olunur: lil, qum, pas, daş və asılqan hissəcikləri sudan kənarlaşdıraraq avadanlıqları

qoruyur.Özü–özünü yuma əməliyyatı zamanı həmin hissəciklər filtredici elementdən kənarlaşdırılır və sistem

filtrasiya rejiminə qayıdır.

26 views0 comments

コメント


bottom of page