top of page

Suda olan ağır maddələrin, bulanıqlığın və digər hissəciklərin çıxarılması üçün multimedia filtrləri


DƏMİR VƏ MANGAN TƏMİZLƏYİCİ FİLTiRLƏRi Dəmir və manqan filtrləri, xüsusi minerallar sayəsində; suda 5 ppm-ə qədər olan dəmir və manqanın miqdarını içməli və istifadə olunan su standartlarına qədər (Fe = 0.2 ppm – Mn = 0.05 ppm) azalda bilər. Bu xüsusi minerallar üçün əlavə reagentə ehtiyac yoxdur. Həmçinin hidrogen sulfidi, metan, sərbəst karbondioksid və suda yüksək miqdarda olan üzvi qalıqları aradan qaldırır. Aqualine filtrasiya sistemlərində insan sağlamlığı prioritet olduğundan, sistemlərimizdə istifadə olunan minerallar beynəlxalq qida standartlarına uyğundur.

AKTİVLƏŞDİRİLMİŞ KÖMÜR İLƏ FİLTRASİYA SİSTEMLƏRİ Aktivləşdirilmiş kömürlü filtrlər suda lazımsız xlor, rəng, dad, qoxu verən həll olmuş qazlar, qalıqlar və üzvi maddələri təmizləmək üçün istifadə olunur. Aktivləşdirilmiş kömür – çox böyük bir səthi sahəsi (1000-1500 m2 / g) olan bir materialdır. Aktivləşdirilmiş kömür filtrinin effektivliyi filtr qatında istifadə olunan aktivləşdirilmiş kömürün xüsusiyyətləri və suyun düzgün süzülmə sürətinin seçilməsi ilə müəyyən edilir. Aktivləşdirilmiş kömürlü sistemlərdə, udma mexanizmi suyun təmizlənməsində filtrasiya mexanizmi ilə eyni şəkildə hərəkət edir. Bu səbəbdən aktivləşdirilmiş kömür filtrləri fiziki və kimyəvi təmizləyici sistemlərdir.

Aktivləşdirilmiş kömür filtrləri insan müdaxiləsi olmadan tamamilə avtomatik işləyir. Gündə 15-20 dəqiqə avtomatik əks yuma prosesini həyata keçirərək yenilənir. Aktivləşdirilmiş kömürlə əlaqədar nəzərə alınmalı olan başqa bir məsələ, mineral təbəqənin bakteriyaların böyüməsi üçün uyğun bir mühit yarada bilməsidir. Aktivləşdirilmiş karbon bədənində üzvi maddələr yığdığı üçün və əgər suda bakteriya varsa, o zaman həmin bakteriyalar bu üzvi maddələrdən istifadə edərək çoxala bilər. Belə hallarda bakteriyalar sızması mümkündür. Bu səbəbdən aktivləşdirilmiş kömürdən əvvəl və sonra suyun dezinfeksiya edilməsi vacibdir.


21 views0 comments

Comments


bottom of page